ASKon - statická kancelář
Ing. Stanislav Kozák

popis dosavadní odborné činnosti

Profesní kariéru statika jsem zahájil učednickými léty pro firmu Statika s.r.o. (2001 až 2003). Pod vedením jednatele společnosti a autorizovaného statika, Ing. Císaře, CSc., jsem samostatně pracoval na výpočtech betonových konstrukcí, výkresech tvarů a podrobných výkresech výztuže. Po povodních v roce 2002 jsem pro firmu zpracoval cca 80 statických posudků na zaplavené domy v Praze Holešovicích, Velké Chuchli a na Smíchově.

Od listopadu roku 2004 do dubna roku 2007 jsem působil ve firmě SKANSKA Prefa a.s. na pozici Odborný projektant - statik. Ve firmě jsme se zabývali výhradně železobetonovými prefabrikovanými konstrukcemi. V rámci projekčního týmu jsem byl pověřován statickými výpočty samostatných celků, případně celých objektů, a zadáváním prací na výkresech skladby a výkresech tvarů a podrobné výztuže jednotlivých prefabrikátů, případně jsem výkresy skladby zpracovával osobně. Statickým posuzováním nabídek jsem podporoval činnost obchodního oddělení. Součástí náplně práce byla i koordinace více statických kanceláří a projektantů na jedné zakázce.

V květnu roku 2007 jsem nastoupil do firmy NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. jako projekt manažer (odpovědný projektant) na pozici vedoucího projekční skupiny. Po celou dobu svého působení ve firmě jsem byl v rámci své skupiny odpovědný za vypracování statických posudků a stavebně konstrukčních částí svěřených projektů všech projekčních stupňů od studií po prováděcí projekty a dílenskou dokumentaci. Řešené projekty představují soubor železobetonových konstrukcí (monolitické, prefabrikované, předpínané), ocelových konstrukcí, spřažených ocelobetonových konstrukcí, zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí a železobetonových monolitických opěrných stěn. Důležitým aspektem pak bylo vedení mladších kolegů při samostatném zpracování projektů.

V roce 2015 jsem se osamostatnil, úspěšně složil autorizační zkoušky a od listopadu jsem zahájil projekční činnost pod značkou ASKon – statická kancelář, která vznikla jako základ rodinného podniku.pracovní uplatnění

od 2015

ASKon - statická kancelář

2007-2015    

NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. - vedoucí projekční skupiny, projekt manažer

2004-2007

SKANSKA Prefa a.s. – Odborný projektant - statik

2000-2003

ČVUT, Fakulta stavební (vedení seminářů předmětu Betonové konstrukce)

1993-2004

SK - T.L.G. (nejvýznamnější klienti Atelier K+K, IM Projekt, Remigas,
EPI Konstrukt, Statika s.r.o.)

vzdělání

2000-2002    

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, studijní obor Učitelství odborných předmětů - akademický titul Bc.

1993-2000

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, studijní obor Pozemní stavby, profesní modul Konstrukce a statika pozemních staveb - akademický titul Ing.

1989-1993

Střední průmyslová škola stavební v Mělníku, obor Pozemní stavby


 
 
 
     
 

© Copyright 2023
autorkou webové stránky
je Anna Kozáková.